Ako môžete pomôcť

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Barefootkidz

IBAN: AT092011184173670602

Názov Banky: Erste Bank

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: SK50 0200 0000 0030 6715 8156

Názov banky: VUB Banka

Swift: SUBASKBX

ČO NETREBA:

  • staré veci na oblečenie, hračky, atď (poštovné stojí viac, ako kúpa nového v Nepále…)
  • nepotrebujeme dobrovoľníkov. Celkovo veľmi nepodporujeme Voluntourism. Chceme, aby si naše nepálčatá pomohli sami. K tomu potrebujú len vzdelanie a na to im zháňame peniaze.